Başvuru Şartları

Bu kısımda yer alan bilgiler 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Kılavuz her yıl güncellendiğinden, başvuru yapacak adayların ilgili yıla ait kılavuza Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan YLSY Kılavuz Duyuruları kısmından ulaşarak dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan YLSY Tercih Tablosunda, yurt dışında öğrenim görülecek alanlar ve başvuru yapabilecek lisans programları yer almaktadır. Başvuru tarihi bitimine kadar belirtilen lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilirler.
YLSY kılavuz duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.

Akademik Not Ortalaması

Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4’lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 2.50 veya 100’lük sistemi kullanan üniversiteler için en az 65.00 olan adaylar başvurabilir.

ALES

Tercih edilecek programın kabul ettiği ALES puan türünden en az 75 puan almış olmak. (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.) Hangi yıl ve döneme ait ALES puanlarının kabul edildiği her yıl yayınlanan YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda açıkça belirtilmektedir.

Yaş

Başvurulacak programda belirtilen Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 30 yaşından büyük olmamak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 33 yaşından büyük olmamak şartı aranmaktadır.

Yabancı Dil

Ön şart olarak dil puanı istenmemektedir. Üniversitelere başvurular için yeterli yabancı dil puanı olmayan adaylar dil eğitimine katılabilirler. Yeterli dil puanına sahip adaylar şartları sağlayan üniversitelerden kabul alması halinde doğrudan yüksek lisans/doktora öğrenimlerine başlayabilirler.

Başvuru yapılabilecek üniversiteler hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Erkek Adaylar için Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması şartı (askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış olmak, yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak) aranmaktadır. 

Sağlık Durumu

Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olma şartı aranmaktadır. Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenmektedir.

Diğer Şartlar

Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilmektedir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
YLSY bursuna son üç yıl içinde başvuruda bulunarak yerleştirilen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenmektedir.

Detaylı bilgi için Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünü ziyaret ediniz.