Burs Kapsamı

Bu kısımda yer alan bilgiler 1416 Sayılı Kanun Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğinden alınmıştır. Lütfen daha detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili dokümanı inceleyiniz.

Aylık burs ödemeleri

Bursiyerlere öğrenim gördükleri ülkelere göre aylık burs ödemesi yapılır. Ülkelere göre aylık burs miktarını görmek için tıklayınız.

Yurt dışına gönderilen bursiyerlerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödemesi yapılabilir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır; ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

Bursiyerlerin resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

Okul Ücretleri

Dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimlerine ait okul ücretlerini kapsamaktadır. Okul faturalarında yer alabilecek park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi gibi diğer giderler kesinlikle karşılanmaz.

Sınav ücretleri 

Bursiyerlerin üniversite başvuruları için gerekli olan yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli karşılanmaktadır.

Üniversite başvuru ücretleri

Üniversitelere başvuru sürecinde istenen ücretlerden en fazla dört adedinin bedeli karşılanmaktadır.

Kırtasiye giderleri

Üniversite tarafından zorunlu tutulan eğitim harcamaları

Sağlık giderleri

Ulaşım giderleri

Detaylı bilgi için Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünü ziyaret ediniz.