Misyon

Atatürk Üniversitesi YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü, 01/03/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık ile Atatürk Üniversitesi arasında koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

YLSY Burs Programı Koordinatörlüğünün görev ve faaliyetleri;

 • Kurum adına yurt dışına gönderilmeye hak kazanan bursiyerlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütmek.
 • Burs hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bursiyerler için oryantasyon faaliyetleri düzenlemek.
 • Yurt içi akademik danışmanlarla koordinasyonu sağlamak.
 • Bursiyerlerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

Ayrıca yurt içi akademik danışman görevlendirmesi henüz yapılmamış bursiyerler için yurt içi akademik danışmanın görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yurt içi akademik danışmanın görevleri;

 • Bursiyerlere kurum, birim ve/veya bölüm hakkında bilgilendirmek.
 • Bursiyerlere meslekî açıdan rehberlik etmek.
 • Bursiyerlerin akademik gelişim raporlarını değerlendirmek.
 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alma sürecinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bursiyerlere rehberlik etmek.
 • Bursiyerlerin yurt dışı öğrenime başlama sürecinde görüş bildirmek.
 • Bursiyerlerin yurt dışındaki öğrenim aşamalarını ve alacağı dersleri gösteren öğrenim planları hakkında görüş bildirmek.
 • Bursiyerlerin niyet mektubu, araştırma ve tez önerilerinin hazırlanması ile tez ve çalışma konularının kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi hususlarında rehberlik etmek.