Görevde Olan Bursiyerlerimiz

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönen ve üniversitemizin farklı fakültelerinde göreve başlayan akademisyenlerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

YLSY Burs Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve YLSY bursu ile öğrenimlerini tamamlayıp şu anda görevde olan akademisyenlerimizin tecrübelerinden faydalanmak için lütfen koordinatörlüğümüzle iletişime geçiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Tuna BATUHAN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü
Şehircilik ABD

tuna.batuhan@atauni.edu.tr

2015 – Devam etmekte

2007 Bursiyeri – Amerika Birleşik Devletleri

Master
University of Michigan
Urban Planning

Doktora
Florida State University
Urban And Regional Planning

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAYA

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

yasemin.kaya@atauni.edu.tr

2015 – Devam etmekte

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Sefa ERYILDIZ

Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD

sefa.eryildiz@atauni.edu.tr

2017 – Devam etmekte

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet DEMİRAL ÜZAN

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

mduzan@atauni.edu.tr

2019 – Devam etmekte

Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜZAN

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

euzan@atauni.edu.tr

2019 – Devam etmekte

Öğr. Gör. Dr. Asiye ŞİMŞEK ADEMİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih ABD

asiye.s@atauni.edu.tr

2021 – Devam etmekte

2014 Bursiyeri – İran

Master

Doktora

Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih ABD

oguzhanozdemir@atauni.edu.tr

2021 – Devam etmekte

2013 Bursiyeri – İngiltere

Master
Oxford Brookes University
International Studies

Doktora
University of Leeds
Human Geography

Öğr. Gör. Kemal GÖKÇAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler ABD

kemal.gokcay@atauni.edu.tr

2019 – Devam etmekte

2013 Bursiyeri – Amerika Birleşik Devletleri

Master
Georgia State University
Political Science

resizer.php-3

Arş. Gör. Recep Kemal KUZU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler ABD

recepkemalkuzu@atauni.edu.tr

2018 – Devam etmekte

2013 Bursiyeri – İngiltere

Master
SOAS University of London
Iranian Studies

Öğr. Gör. Serkan BALKAŞ

Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
Milletlerarası Hukuku ABD

serkan.balkas@atauni.edu.tr

2019 – Devam etmekte

2012 Bursiyeri – İngiltere

Master
University of Sussex
International Law LLM

Arş. Gör. Kamil DURMUŞ

Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
İdare Hukuku ABD

kamildurmus@atauni.edu.tr

2013 – Devam etmekte

2009 Bursiyeri – Amerika Birleşik Devletleri

Master
University of Connecticut
U.S. Legal Studies